gallery/ciclo de vida software

Els nostres casos d'èxit

Assessorem als nostres clients en tot el cicle de vida de l'optimització dels processos de negoci. Depenent de cada cas,  començem la col·laboració amb els nostres clients en diferents punts del cicle de vida de l'optimització: des de l'anàlisi del procés a optimitzar fins al suport a les solucions i millora contínua.


A continuació citem alguns dels nostres casos d'èxit en diferents fases del procés d'optimització.

Optimització de processos de negoci

 

Vam assessorar a un client del sector farmacèutic en l'optimització del seu procés d'elaboració de la base de dades de Vendes global del seu sector.


Es va documentar el procés, els seus participants i vam identificar accions de millora que finalment es van planificar en un Roadmap d'execució. També vam acompanyar al nostre client en el seguiment d'aquest Roadmap d'iniciatives de millora.

Assessorament en la Transformació Digital


Vam assessorar a un del nostre clients en el sector editorial el el disseny d'un mapa d'aplicacions que cobrís totes les seves necessitats presents i alhora estigués alineat amb els seus objectius de futur.


Es va dissenyar un pla d'acció per poder passar de la situació en aquell moment al model objectiu definit. Així mateix es va acompanyar al client en la selecció de les eines i proveïdors d'implantació idonis per a cada un dels casos.

Disseny, Desenvolupament i Desplegament


Assessorem a un del nostre clients en el sector industrial a l'optimització dels seus processos mitjançant la tecnologia RPA (Robotic Process Automation). L'objectiu era alliberar temps dels seus empleats per millorar tasques d'atenció a client i els seus nivells d'anàlisi.


Es van analitzar una sèrie de processos candidats a l'automatització i es va fer un estudi del potencial d'automatització, beneficis reportats i esforç d'implantació. Amb aquesta informació es va realitzar un Business Case per seleccionar els processos amb un major Retorn a la Inversió.


Posteriorment, es va realitzar l'automatització dels processos seleccionats en les àrees de Coordinació, Logística, Administració i Tresoreria.

Suport, Manteniment i millora contínua

 

Assessorem a un del nostre clients en el sector farmacèutic en l'optimització dels seus processos de gestió de col·laboracions amb professionals sanitaris. Per a aquest procés es van identificar 'pain point' i es van definir iniciatives de millora que es van prioritzar i organitzar en un Roadmap.


La iniciativa més important identificada i duta a terme per l'equip de Trusted Advisors va ser el disseny i la implentació de la digitalització de tot el procés mitjançant una eina de Gestió de Processos (BPM), Appian. Tot el procés administratiu, inclosa la signatura digitalitzada dels contractes de serveis, va ser automatitzat i gestionat mitjançant l'eina de BPM, estenent el model posteriorment a altres àrees.


Posteriorment a la implementació del model, vam donar suport i gestionem la millora contínua del procés i de les eines de suport.

gallery/optimization
gallery/mapa aplicaciones objetivo
gallery/appian-logo-red
gallery/boehringer-ingelheim
gallery/logo grif
gallery/logo norm
gallery/rpa
gallery/log li
gallery/bpm2
gallery/bpm1